Hinnapakkumine
Küsige hinnapakkumist! Vastame Teile kindlasti 1-2 tööpäeva jooksul.
Kontakt on info@timberhall.ee või helistage telefonile +372 5669 1649.

Kohtumine ja 3D mudeli modelleerimine
Koos Kliendiga modelleeritakse reaalajas viilhallist 3D mudel. Esmase lihtsa 3D mudeli loomine on tasuta. Kui Klient on leidnud või talle on 3D visualiseeritud meelepärane hoone ja ehitustööde hinnas on saadud kokkuleppele on järgmine samm lepingu sõlmimine.

Leping
Lepingus määratakse ära projekteerimis- ja ehitustööde mahud, kasutatavad materjalid, ladustamine kinnistul, kvaliteedinõuded (RYL), garantiiaeg ja selle tagatis, koristustööd, müra, maksetingimused, tähtajad ja hind, tööde vastuvõtmine ja leppetrahvid ning kasutusluba.

Projekteerimine
Projektdokumentatsioon koostatakse nii, et see vastab EV-s, PRIA-s ja kasutusloas nõutud standarditele. Ehitusloa taotlemine käib läbi elektroonilise ehitisregistri (ehr.ee), millega tegeleb meie projektijuht, niiet Kliendil jääb ainult projekt digiallkirjastada. Lihtsamate viil-hallide projekteerimine võtab aega keskmiselt 1 nädal, ehitusloa taotlemine keskmiselt kuu.

Ehitustööd
Ehitustööd viilhallide puhul teostatakse suhteliselt kiiresti, sest peamiste osade nagu vundamendi, kandekonstruktsiooni ja välistarindite detailid on eelnevalt tehastes valmistatud. Tänu nende kõrgele kvaliteedile on neid lihtne paigaldada. Ühe väiksema viilhalli kandekonstruktsiooni monteerimistööd kestavad näiteks ühe päeva. Lisaks katusekatte, seinte ja uste-akende paigaldus ja nädala lõpuks võib elektriku tellida juhtmeid paigaldama. Eriosade ehitamisel teeme koostööd erialaspetsialistidega.

Meeldivate kohtumisteni!

 

Arhitektuurne & insenertehniline projekteerimine

Projekteerime hoone vastavalt Tellija soovile. Kõiki tüüpprojekte on võimalik muuta. Eel-, põhi- ja tööprojekt ning ehitusluba sisalduvad hinnas.

 

Terasest või liimpuidust kandekonstruktsioonidega viilhallid

Liimpuit suudab vabalt konkureerida kandevõimelt nii terase kui raudbetooniga. Esteetilise välimuse ja hea tulepüsivusega,erinevaid vorme võimaldades ning suurepärase soojapidavusega materjal.

 

Viilhallide püstitamine ja ehituslik projektijuhtimine

Teostame kõiki ehitustegevusi vundamendist katuseni koos vee-kanalisatsiooni, elektri-nõrkvoolu ja kütte-ventilatsiooni lahendustega. 


0
VIILHALLI JOONIST, PROJEKTI JA 3D-MUDELIT. MUUDAME VASTAVALT SOOVILE.
0
TONNI PÜSTITATUD KANDEKONSTRUKTSIOONE, ROOVITUST JA TALASID.
0
KUUPMEETRIT VALATUD BETOONKANNE JA PÕRANDAID.